Strona w trakcie przebudowy.
Stargard Szczeciński: zaprojektowanie i dobudowa zewnętrznego szybu windy łącznie z dostawą i montażem windy o napędzie elektrycznym dla osób niepełnosprawnych oraz chorych na noszach w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Stargardzie Szczecińskim Numer ogłoszenia: 149004 - 2010; data zamieszczenia: 28.05.2010 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY